Vrienden van Hanzeland

De Vrienden van Hanzeland – vertegenwoordigers van eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, Windesheim, NS, gemeente Zwolle en bewoners vertegenwoordigd door de Vereniging Bewoners Hanzeland (VBH) – willen een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Hanzeland. Om tot een visie te komen zijn er verschillende sessies geweest met alle betrokken partijen. Tijdens het Spoorzone café in februari 2017 hebben bewoners van Hanzeland actief mee kunnen denken en onze bijdrage kunnen leveren. Op basis van de verschillende bijeenkomsten hebben de Vrienden van Hanzeland samen met een externe partij – het O-team – een visie ontwikkeld. Deze visie op Hanzeland beschrijft een stedelijk, dynamisch gebied met plek voor wonen, werken, leren en ontmoeten. Maar hoe ziet dat eruit? Wat is er nodig om de gewenste stedelijkheid mogelijk te maken? Welke functies passen juist wel of juist niet in het gebied? Van de visie is een flyer gemaakt.

    

De gemeente Zwolle heeft bureau ‘De Zwarte Hond’ opdracht gegeven een ruimtelijke vertaling te maken van de visie. In die vertaling wordt in grote lijnen geschetst hoe Hanzeland / Spoorzone zich zou kunnen ontwikkelen. Hoe kan de wijk beter toegankelijk worden gemaakt? Moeten er woningen bij komen en waar moeten die dan komen? Waar moet worden begonnen met het ontwikkelen van de wijk? Willem Hein Schenk van bureau De zwarte hond heeft de visie in een bijeenkomst op 19 september toegelicht en de aanwezigen uitgedaagd prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Aan de hand van de uitkomsten gaat het bureau de visie verder uitwerken en komt later dit jaar met een update.

Op vrijdag 8 september 2017 is een ‘visual’ – een  grote tekening waarop de visie is uitgebeeld – onthuld bij Brainz in aanwezigheid van wethouder Ed Anker. Daarna hebben alle vertegenwoordigers van de Vrienden van Hanzeland hun handtekening op de visual gezet om zo de gezamenlijke visie voor Hanzeland te bekrachtigen. Willem Kruijer – voorzitter van VBH heeft de visual namens de VBH ondertekend.

Top