Spoorzonecafe

Maandelijks spoorcafé

De spoorzone Zwolle is volop in ontwikkeling. De visie van de gemeente is van spoorzone een aantrekkelijk en levendig gebied te maken, hét nieuwe stadsdeel van Zwolle! Met ruimte voor ontwikkeling en groei door de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, auto en fiets. Een strategisch gelegen plek voor uiteenlopende functies, van cultuur tot onderwijs, van wonen tot kantoren, van zorg tot creatieve broedplaatsen. Daarvoor hebben er verschillende projecten gelopen en lopen nog steeds:

  • De nieuwe, brede spoortunnel
  • Perronvernieuwing en – uitbreiding
  • Stationsplein Noord en fietsenkelder
  • Stationsplein Zuid en Hanzelaan
  • De busbrug
  • De verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde
  • Passarelle, de voetbrug over het station tussen Westerlaan en Hanzeland

Wilt u meedenken en meedoen om van de Spoorzone een fijne en levendige plek te maken? Elke derde woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de gemeente een Spoorcafé. Het Spoorcafé is dé plek bij uitstek om op een laagdrempelige wijze over de Spoorzone met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. U bent van harte welkom!

        

Hoe kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in spoorzone:

Door het bezoeken van het maandelijks Spoorcafé. Op facebook pagina van VBH publiceren we de uitnodiging en de agenda voor het Spoorcafé. Na afloop van de bijeenkomst volgt ook een kort verslag of impressie.

De gemeente geeft een nieuwsbrief “Spoorzone” uit. U kunt zich hiervoor aanmelden via spoorzone@zwolle.nl

Meer informatie over de ontwikkelingen in spoorzone vindt u op https://www.zwolle.nl/spoorzone

Top