Ledenbijeenkomsten & Nieuwsbrieven

Ledenbijeenkomsten

De VBH organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering “de jaarvergadering” en een nieuwjaarsborrel. Deze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging. De leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. De leden ontvangen de notulen van de jaarvergadering per email of post en een jaar na de jaarvergadering worden de notulen openbaar gemaakt op de website.

Indien daartoe aanleiding is worden ook ad-hoc bijeenkomsten georganiseerd.

De gemeente organiseert tweejaarlijks in samenspraak met de VBH een wijkdialoog. Deze wijkdialoog is toegankelijk voor alle bewoners en belangstellenden.

 

Nieuwsbrieven

De VBH geeft jaarlijks 3 a 4 nieuwsbrieven uit. Deze nieuwsbrief wordt uitsluitend  aan de leden verstuurd (digitaal).

Een jaar na publicatie worden de nieuwsbrieven openbaar gemaakt op de website. U kunt de nieuwsbrief openen door er op te clicken.

Nieuwsbrieven 2017

Nieuwsbrieven 2016

Nieuwsbrieven 2015

Nieuwsbrieven 2014

 

 

 

Top