Belangenbehartiging

Beste bewoner(s) van Hanzeland,

Wij hopen dat het u hier in Hanzeland bevalt, dat u hier prettig woont en nog vele jaren met plezier zult wonen.
Wij als Vereniging Bewoners Hanzeland (VBH) zetten ons hiervoor in. De VBH doet dit al sinds de bouw van de wijk eind jaren negentig van de vorige eeuw. De VBH heeft tot doel de belangen te behartigen van de leden (collectief of voor een aantal) die eigenaar zijn van een woning of een woning huren in Hanzeland.

 

Wat doet de Vereniging Bewoners Hanzeland voor u?

  1. Het behartigen van de collectieve belangen van de wijk en de leden, bijvoorbeeld bij de gemeente Zwolle, NS Prorail en andere instanties. Hierbij bieden we een platform en behartigen wij de collectieve wijkbelangen. Dit doen wij door o.a. deelname in de klankbordgroep Spoorzone, die de komende jaren een grote invloed zal hebben op de woonomgeving in Hanzeland.
  2. Het verstrekken van informatie aan leden en andere betrokkenen door enkele keren per jaar een (digitale) nieuwsbrief uit te brengen, actueel nieuws te publiceren op de facebook pagina “Vereniging Bewoners Hanzeland” en het beheren van de VBH website (www.vbhanzeland.nl) met relevante informatie, foto’s en nieuws. U wordt hierdoor geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in Hanzeland en activiteiten van de vereniging.
  3. Het voeren van overleg met de gemeente over het gewenste woon- en leefklimaat o.a. door overleg over bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties, het niveau van onderhoud van wegen en groen, parkeerproblematiek in de wijk enz.
  4. Het  bevorderen en helpen organiseren van activiteiten waardoor de band tussen de bewoners onderling versterkt wordt, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.
  5. Ad-hoc activiteiten en bijeenkomsten met betrekking tot ontwikkelingen in Hanzeland zoals bijvoorbeeld de wijkdialoog in samenwerking met de gemeente Zwolle.
Top