Home

De Vereniging Bewoners Hanzeland is opgeheven op 31 december 2018

Welkom op website van de Vereniging Bewoners Hanzeland

Denkend aan Hanzeland zie ik vele kantoren fier aan de voet van het weiland staan,
Appartementen krachtig strak aan het water, mensen die komen of naar het centrum toe gaan.
Rond de wijk de zoom van spoor en wegen, Bewoners, bezoekers en wandelaars hand in hand,
De Peperbus, een glijdende IJssel, maar op het Lübeckplein de bureaulamp die als baken van Hanzeland brandt.

Abdou Khoudoss, 2005

De Vereniging Bewoners Hanzeland (VBH) is al actief sinds het begin van het ontstaan van de wijk Hanzeland, De laatste jaren ligt de focus vooral op de belangenbehartiging van de bewoners. We houden de ontwikkelingen in de wijk nauwlettend in de gaten. De VBH is aanwezig bij bijeenkomsten waar inspraak wordt gevraagd. Zo zijn we actief betrokken bij het project Spoorzone, de herinrichting van het Lubeckplein, is er overleg met de gemeente over bijvoorbeeld de verkeerssituatie in de wijk en hebben we moestuinen gerealiseerd aan de Oostzeelan.

De VBH is het aanspreekpunt voor de gemeente binnen de wijk en in gezamenlijk overleg wordt de wijkdialoog georganiseerd.

Een paar keer per jaar geven we een Nieuwsbrief uit waarin de leden op de hoogte worden gebracht van lopende zaken binnen de wijk. Daarnaast hebben we een facebook pagina “Vereniging Bewoners Hanzeland” waarop actueel nieuws en foto’s worden gedeeld en waar soms om een reactie of mening van de bewoners wordt gevraagd. Op de website wordt algemene informatie gepubliceerd.

 

Top