Groene Veer

´Het Groene Veer´ is een bewonersinitiatief voor de tijdelijke inrichting en ingebruikname van een park/tuin op een voormalige saneringslocatie in eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. `Het Groene Veer` wordt een kleurrijke brug tussen Hanzeland en Veerallee. De naam verwijst met een knipoog naar het voormalige veer dat bewoners van de Veerallee naar de overkant van de Willems-vaart (nu Hanzeland) bracht.

Het gaat om een braakliggend NS-terrein van 7000 m2 tussen het spoor en de gebouwen van Tactus aan de Oostzeelaan. Het terrein mag tijdelijk worden ingericht en in gebruik worden genomen als park/tuin. Hiervoor is een beheersovereenkomst opgesteld tussen NS (eigenaar) en Landschap Overijssel. De gebruikers van het park/tuin zijn bewoners uit Veerallee en Hanzeland en vrijwilligers van het Landschap Overijssel.

De insteek is park/tuin voor wijkbewoners met een ontmoetingsplek, een natuurspeelplekje waar kinderen letterlijk kunnen aanmodderen. en een pauzerondje plekje voor kantoorwerkers. Ook een mooie tussenstop van en naar het Engelse Werk.

Er is plaats voor een pluktuin, een ‘wilde zandbak’, een natuurspeelplek, een vlinderstruiken-allee. De locatie leent zich bij uitstek voor leuke al dan niet gezamenlijke activiteiten van de deelnemers en/of wijkvereniging Veerallee en bewonersvereniging Hanzeland.
De start van het project was op 14 maart 2015.

De VBH als vereniging vervult geen actieve rol in het project, maar ondersteunt het van harte.

Begin 2018 heeft de gemeente ‘Het groene Veer’ laten weten dat de grond die eigendom is van de NS niet langer beschikbaar is in verband met werkzaamheden die de NS gaat uitvoeren op het betreffende perceel. Daarmee is helaas een einde gekomen aan dit buurt initiatief.

Start Groene Veer op 14 maart 2015
Top