Wijkvereniging

HET ONTSTAAN VAN DE VBH

Op 3 april 1997 is tijdens een gezamenlijke vergadering van de toenmalige bewoners en toekomstige bewoners van de wijk Hanzeland in aanbouw besloten tot het oprichten van een bewonersvereniging Hanzeland.
Op 24 april 1997 werden de statuten bij de notaris vastgesteld en was de vereniging een feit. De officiële naam van de vereniging werd:

Vereniging Bewoners Hanzeland afgekort VBH.

Het doel van de vereniging volgens de statuten:
Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de leden (collectief of voor een aantal) die bewoner zijn van een woning gelegen in de wijk Hanzeland te Zwolle, zulks zowel tijdens als na afloop van de bouw van de woning, alsmede van de leden die woonachtig zijn in deze wijk maar geen eigenaar zijn van een woning.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het verstrekken van informatie aan leden en aspirant-leden;
het voeren van overleg met de gemeente over het gewenste woon- en leefklimaat;
het organiseren van activiteiten;
Dit alles in de ruimste zin zonder dat de vereniging één en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

Wat hier uit blijkt is dat het ging om een vereniging, die tijdens de bouw de belangen van de bewoners en a.s. bewoners moest behartigen. Dat de vereniging nu meer het karakter van een wijkvereniging heeft moge duidelijk zijn.

De huidige doelstelling van de vereniging is:

De vereniging Bewoners Hanzeland zet zich in voor een goed, sociaal en veilig woon-/leefklimaat in de wijk Hanzeland.

De VBH doet dit door het behartigen van de collectieve belangen van de leden bij bijvoorbeeld de gemeente Zwolle en door het organiseren van activiteiten die de band tussen de bewoners onderling versterken.

Meer weten? Neemt u dan gerust contact op!

Top